SHE-3024

Верижка/кайшка: Кожена

SHE-3029

Верижка/кайшка: Неръждаема стомана

SHE-3030

Верижка/кайшка: Кожена

SHE-3800

Верижка/кайшка: Неръждаема стомана

SHE-4021

Верижка/кайшка: Неръждаема стомана

SHE-4507

Верижка/кайшка: Кожена

SHE-5020

Верижка/кайшка: Кожена

SHN-3013

Верижка/кайшка: Неръждаема стомана
Верижка/кайшка: Неръждаема стомана
Верижка/кайшка: Кожена

SHN-4020

Верижка/кайшка: Неръждаема стомана